Hız İhlallerine Yönelik PTS-EDS Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemleri Devrede

07.07.2022 10:45

Trafikte “1” can kaybının bile fazla olduğu “Vizyon Sıfır” ve “Güvenli Sistem” yaklaşımıyla oluşturulan 2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi doğrultusunda, şehirlerarası devlet karayollarında ve kazaların yoğunlukla meydana geldiği güzergâhlarda mevcut Kent Güvenlik Yönetim Sistemi / Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kullanılarak hızdan kaynaklı trafik kazalarını önlemek ve güvenli trafik akışını temin etmek amacıyla “Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi” kurma çalışmalarımız devam ediyor.

Kamu kaynaklarının etkin, ekonomik ve verimli kullanılması hedeflenerek, proje kapsamında Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Bitlis, Çorum, Eskişehir ve Konya illerimizde oluşturulan 1.904 km uzunluğundaki Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemleri trafik denetimlerinde aktif olarak kullanılıyor.

Projenin ülke geneline yaygınlaştırılarak yürütülmesi safhasında ise Amasya, Bolu, Çankırı, Erzincan, Erzurum, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Malatya, Sivas, Tokat ve Yozgat illerimizde 2.778 km uzunluğundaki Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemlerinin kurma çalışmaları tamamlandı. Trafik işaret ve uyarı levhaları yerleştirildi ve hız ihlallerine yönelik olarak trafik denetimlerinde kullanılmaya başlanıldı.

Toplam 4.682 km kara yolu ağında yapılan hız ihlali denetimlerinde; sürücülerimiz üzerindeki trafik güvenliği algısının güçlendirilmesi, algılanan yakalanma risk duygusunun artırılması, tüm yol güzergâhı kontrol altında tutularak aşırı hızların önlenmesi ve hızların aynı seviyede tutularak trafiğin sakinleştirilmesi hedefleniyor.

Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerinin sağlanmasının önceliğimiz olduğunu hatırlatır, sürücülerimizin yasal hız sınırları başta olmak üzere tüm trafik kurallarına uymaları hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

 

https://www.egm.gov.tr/hiz-ihlallerine-yonelik-pts-eds-ortalama-hiz-ihlal-tespit-sistemleri-devrede